SDH SDH Klučov
- Zpět - Horní Malá Úpa
2013
Každoroční zimní tábor SDH Klučov

Další akce
17.3.Hasičský ples
24.3.Halová soutěž
28.4.Klučovská ulice