SDH SDH Klučov
- Zpět - Horní Malá Úpa
2013
Každoroční zimní tábor SDH Klučov

Další akce
13.1.Florbal 2018
19.1.Valná hromada
17.3.Hasičský ples