SDH SDH Klučov
Memoriál Josefa zvoníka 2015
5.7.2015

Ve sváteční neděli 5.7. se konal v Červeném Hrádku Memoriál Josefa Zvoníka.

Sjelo se 6 týmů mladších a 5 týmů starších žáků. Vzhledem k tomu, že už začaly prázdniny, málokteré družstvo přijelo v plném obsazení.

Naši žáci postrádali oba proudaře a tak jsme družstvo doplnili kostelečákama.

První pokus proudaři nedoběhli, v druhém chyba na rozdělovači. Museli jsme se tedy smířit s 5. místem a jít se ochladit do místní požární nádrže.



Text i foto: Zdeněk



Další akce

Nejsou definovány žádné akce