SDH SDH Klučov
Klučov
8.10.2005
Závěrečnou soutěží na naší domácí půdě byl završen jež 5.ročník PL v požárním útoku. Obavy z chladnějšího počasí v tomto již pozdnějším termínu se naštěstí ukázaly jako liché a tak početné publikum mělo možnost shlédnout, i na nepříliš kvalitní dráze, celou řadu výborných výkonů. Naše družstva žen a žáků měla již před touto soutěží vítězství prakticky jisté, a tak se hlavní pozornost soustředila na velmi vyrovnanou kategorii mužů. Naději na celkové prvenství však zásadně změnilo naše rozhodnutí vzdát se kontroverzního času z 1. kola v Kostelci. Za této situace byla šance na zisk putovního poháru spíše teoretická. Hodně vysoko nastavilo laťku naše B-družstvo hned úvodním pokusem soutěže : čas 23,62s se nakonec ukázal jako vítězný. Naděje A-družstva na celkové prvenství žila i prvních pokusech, neboť vedoucí tým soutěže svůj první pokus nezvládl. Druhým pokusem však muži z Církvic pojistili náskok, a když navíc porucha stroje znemožnila pokus našeho Áčka, bylo rozhodnuto. Vítězem posledního kola se stalo naše družstvo B (23,62s) před Církvicemi (24,07s) a naším Áčkem (24,25s). Velmi dobrou formu prokázaly ženy. Dvěma vyrovnanými, ale hlavně kvalitními časy jen potvrdily svou letošní suverenitu. Zdárně jim sekundovalo i kompletní družstvo dorostenek, startující pod hlavičkou Klučov B, které po slušném výkonu obsadilo 2. místo. Nejkvalitnější podívanou připravili přihlížejícím žáci, a to zejména ti klučovští. A-družstvo dalo dvakrát hluboko pod 20s, při prvním pokusu dokonce posunulo rekord PL na již úctyhodných 17,41s! A to ještě byly rezervy! Béčko, obsadilo 5. místo. Celou soutěž na závěr zpestřilo družstvo klučovských veteránů(pozor! Nikoli důchodců!) svým vystoupením s historickou PS 8. Evidentně nejlepší team v soutěži však svůj pokus nakonec nedokončil, neboť strachy se třesoucí stroj nadupaným borcům viditelné nestačil a uprostřed pokusu raději zhasl. Závěrečné vyhodnocení soutěže i ročníku poctil svou návštěvou ředitel HZS ÚO Kolín pplk. Bradna a rovněž se zapojil do předávání cen. V celkovém hodnocení 5. ročníků PL obsadili naši muži 2. místo, za vítěznými Církvicemi, ženy a žáci převzali putovní pohár za prvenství.
Výsledky všech našich družstev v lize jen potvrdily úspěšný sportovní rok 2005.

Muži
1. Klučov B23,62
2. Církvice24,07
3. Klučov A24,25
4. Tuklaty29,21
5. Poříčany32,25
6. Bulánka37,88
Ženy
1. Klučov A 25,53
2. Klučov B 29,62
3. Poříčany 35,37
4. Ratenice 37,03
5. Plaňany 44,28
Děti
1. Klučov A 17,41
2. Poříčany 22,82
3. Tuchoraz 26,39
4. Kostelec 29,94
5. Klučov B 33,97

Další akce

Nejsou definovány žádné akce