SDH SDH Klučov
Dobré Pole
14.9.2013

Předposlední kolo 13. ročníku Podlipanské ligy uspořádal SDH Dobré Pole jako noční soutěž. Na místní fotbalové hřiště se odpoledne začala sjíždět dětská družstva, jejich soutěžní pokusy byly odstartovány po sedmnácté hodině. Před osmou hodinou večerní nastoupila družstva mužů a večer uzavírala družstva žen. Krátce po půlnoci byla soutěž ukončena a mohlo dojít k jejímu vyhodnocení.

SDH Klučov na této noční soutěži reprezentovala družstva mladších a starších žáků a mužů a žen, které se z našich družstev umístily nejlépe – na 3. místě.Foto: Zdeněk
Text a výsledky: s laskavým svolením Lídy převážně převzaty ze stránek PL
Soubory
 vysledky_dobre_pole.pdf
Další akce

Nejsou definovány žádné akce