SDH SDH Klučov
- Zpět - Závěrečka a valná hromada 09'
07.11.2009

Začátek listopadu patřil tradiční závěrečce, tentokrát spojené s valnou hromadou sboru. Na akci, která měla zhodnotit uplynulý rok, jsme pozvali všechny své kamarády, příznivce, zástupce obce, okresního sdružení, hasičského záchranného sboru a plno dalších, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti našeho kolektivu. Většina z nich pozvání přijala, čímž jsme byli opravdu potěšeni, a tak na oplátku jim byl odměnou očekávaný zábavný program, tentokrát pojatý jako parodie na české filmy s tématem „Život na vsi“. Do samotného programu se jako obvykle zapojili skoro všichni, od těch nejmenších, přes dorost až po skalní členy sboru. Vystoupení zpestřila jako vždy sborová kapela SDH K-band. Celý program byl zábavně propleten povinnými kroky valné hromady jako jsou Zpráva o činnosti, Pokladní zpráva, Revizní zpráva, Návrh činnosti a samozřejmě schválení výkonného výboru sboru. Největší podívanou bylo opět perfektní video, které zpracoval Honza a které zachycovalo průběh všech důležitých událostí a aktivit sboru v roce 2009.

Po zábavné části přišly na řadu příspěvky našich hostů, rozloučení s dětmi, které odcházejí z dětské kategorie do dorostu, poděkování našemu Václavovi za správu webových stránek, které společně s odměnou dostal od Obecního úřadu.

Na závěr pak nechybělo dobré jídlo a pití, hudba k poslechu i k tanci a čas konečně v klidu si popovídat a odpočinout si po náročném roce. Do konce roku nás ale ještě čeká kus práce, pořádáme Mikulášskou nadílku i zábavu a před vánocemi uspořádáme pro děti sboru Vánoční besídku.

A pak hurá do nového roku!Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce