SDH SDH Klučov
- Zpět - Členská schůze
14.03.2009
Členská schůze

Po sobotním odpoledni plném her a soutěží, se sešlo zdravé a hlavně pracovní jádro našeho spolku, aby projednalo stěžejní úkoly sboru, které nás v tomto roce čekají. V první části programu byly předneseny zprávy vedoucích družstev o jejich činnosti v roce 2008. Za družstvo B vystoupila Janička, činnost družstva A přednesl Zdeněk a Lucík nás seznámil se všemi ostatními akcemi, které sbor v loňském roce pořádal nebo se jich zúčastnil. Honza nás informoval o činnosti družstev dorostenců, mužů a žen a připomněl sportovní úspěchy, kterých jsme v loňském roce dosáhli. Plynule pak navázal na návrh našich sportovních aktivit v roce 2009 a to zejména u nejproblematičtějších družstev dorostu a dospělých. Problémem zůstává zejména prolínání členů do jednotlivých kategorií, ale též nechuť či nemožnost některých členů účastnit se nadále soutěží s potřebným nasazením. Naší schůzky se tradičně zúčastnili vesměs ti, kteří mají stále o soutěžení zájem, podařilo se proto předběžně sestavit družstva pro nadcházející sezónu a zároveň stanovit nové termíny a časy tréninků. Začínáme s nimi hned od následujícího týdne a tak se budou dorostenci, dorostenky i dospělí scházet vždy v neděli od 13,00 hod. zatím v sokolovně pod vedení Kamily a hned jak to bude možné vyrazíme na hřiště, kde se ujme vedení tréninků Honza. Dětské kolektivy zatím budou trénovat společně s dalšími dětmi při sportovních odpoledních, ale po skončení této akce začnou trénovat v tradičních termínech: družstvo A v sobotu od 13,00 do 14,30 a družstvo B od 14,30 do 16,00 hod.

Dále jsme projednali přestupy členů, kteří mají trvalé bydliště mimo náš okres. Také jsme se předběžně dohodli, kterých soutěží by se jednotlivá družstva v nejbližší době chtěla zúčastnit. Dětské kolektivy by měly např. zájem o Chlumecký pohár, ženy o některou soutěž Podlipanské ligy, kterou bychom pojali jako trénink na Okresní kolo v Požárním sportu.

V další části setkání se dlouho diskutovalo o akcích, které by bylo vhodné uspořádat, abychom přilákali nové děti do naší party. Janička nás seznámila se svojí představou programu Dětského dne Na skále, který bychom připravili na 6.6.2009, jako tzv. Pohádkovou skálu. Společně jsme odsouhlasili přípravu tzv. Hasičské letní trilogie – turistika, výlet na kolech, výlet vlakem. Koordinátoři byly odsouhlaseni – Kamila /turistika/, Janička /kola/, Zdeněk a Lucík /vlak/. Všichni ostatní přislíbili pomoc na všech těchto plánovaných akcích.

Tato trilogie výletů byla navržena jako nástupce tradičního letního hasičského tábora, pro jehož naplnění dětmi nemáme kapacitu. Současně byl Fanda pověřen společně s Kamilou přípravou víkendového setkání naší pracovní skupiny poslední týden před prázdninami, např. ve Stříbrné Skalici. Slova se ujal také starosta sboru Jirka, který všem představil nové složení zásahového družstva a seznámil přítomné s vybavením jednotky novými zásahovými obleky.

Konečné slovo jako vždy patřilo naší pokladní Janě, která nám řekla, jak si na tom stojíme finančně. Při kávě se pak už jen ladily detaily. Dohodli jsme se, že přípravu Klučovské ulice podrobně projednáme v klubovně dne 29.3.09 od 20,00 hod.

Ač jsme si předběžně představovali, že celé naše jednání nebude trvat víc jak 2 hodinky, seděli jsme v klubovně ještě v devět hodin a stále bylo o čem povídat. Bylo to ale užitečné, projednala se spousta důležitých věcí, na které je přeci jen potřeba tato pracovní skupina a k tomu trocha klidného prostředí, to se opravdu někde v letu na ulici řešit nedá. Práce jsme si na hřbet naložili opravdu dost, tak už jen můžeme doufat, že se nám při realizaci našich nápadů sejde víc hlav a ochotných rukou, než nás dnes bylo v naší klubovně.Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce