SDH SDH Klučov
- Zpět - Školení vedoucích a instruktorů 2007
12.10.2007

Ve dnech 12.- 13. října se konalo pravidelné školení vedoucích a instruktorů mládeže. I tentokrát se podařilo zajistit námi oblíbené středisko Atom v Sedlišti u Sázavy. Náš sbor vyslal proškolit 5 členů, kteří mají na starost naši omladinu. Zdeněk si jel svou kvalifikaci pouze obnovit, Lucík s Lůcou si jeli zkusit získat II. kvalifikační stupeň - vedoucí a naši pedagogičtí nováčci Babula s Lenkou potřebovali pro svou práci získat III. stupeň tzv. „Minimum“.

Školení probíhalo ve dvou dnech a jako každý rok byly jeho hlavní náplní základní oblasti pro práci s dětmi – pedagogika, psychologie, ekonomika, zdravověda, systém činnosti a pravidla soutěže hry Plamen a dorostu. Jako odborní školitelé se rolí ujali Honza, Kamila, Mirka a jediný opravdový pedagog Martin. Akce se celkem povedla až na potíže s kázní některých účastníků během výkladu. Našim členům se podařilo získat potřebnou kvalifikaci a tak již můžou své znalosti uplatňovat v praxi.



Text i foto: Kamila


Další akce

Nejsou definovány žádné akce