SDH SDH Klučov
- Zpět - Valná hromada 2007
13.01.2007

V sobotu odpoledne patřila sokolovna opět nám. Na pořadu dne byla první akce nového roku, Výroční Valná hromada. Seběhli jsme se trochu v předstihu a začali připravovat. Už jsme si zvykli, že při podobných akcích nejen povídáme, ale taky promítneme pár obrázků a všem příchozím tak představíme svou činnost úplně dokonale. Jirka přivezl projektor a plátno, Havlíňáci veškeré ozvučení, a mohlo se začít.

S blížící se 14. hodinou se začali trousit členové i hosté a sál se slušně zaplnil. Postupně jsme tak přivítali místostarostu obce Jiřího Zoubka, náměstka starosty Okresního sdružení ing. Pavla Zajíčka, poříčanského velitele Karla Urbana, vedoucí mládeže z Plaňan Mirku s Klárou, a velice nás potěšila návštěva našich bezva kamarádů z Pískové Lhoty, Jožana, Haryho a Elišky, vedené svou „šéfovou“ Monikou, jinak též náměstkyní starosty celého Sdružení. Z našich členů si tuto událost nenechali ujít např. legendární pan Dobrovolný, pan Chlumský, byli tu Bunešovi, náš štědrý podporovatel Petr Řípa, a přišli i dva bývalí velmi úspěšní vedoucí mládeže Honza Šimůnek a další legenda, tvůrce klučovského „zázraku“, Fanda Vlk. A spousta dalších, zejména mladých členů. Schůzi obratně řídila Kamila a v jejím průběhu jsme postupně uctili památku těch, kteří už nejsou mezi námi, vyslechli zprávu o hospodaření, o členské základně, o stavu dresů, revizní zprávu, či zprávu o našich webových stránkách. Největší část jednání zabrala netradičně pojatá zpráva o činnosti, doplněná promítnutím tří obrazových dokumentů. Přítomným se vesměs velmi líbila a vysoko cenili skutečnost, že mohli na vlastní oči spatřit výsek z bohaté činnosti, zejména vydařený zimní tábor, nebo velké umění bronzových dorostenců. V diskuzi vystoupila řada řečníků a obsah jejich příspěvků byl velice podobný: chvála činnosti Sboru a obdiv nad dosaženými výsledky. Pan Chlumský svou řeč zakončil již tradičním a všeobecně očekávaným přednesem několika veršů. Členům, kteří v nedávné minulosti dosáhli významného životního jubilea, byl předán drobný dárek. Oficiální část byla zakončena návrhem plánu činnosti a schválením Usnesení.

Ale nikdo neodcházel. Teprve teď nastal čas v klidu si popovídat, zavzpomínat, nebo i společně popřemýšlet, co všechno nás v budoucnu čeká a nemine. A o tom to přece je.

Nová sezóna začíná. Je jen na nás, jaké bude její hodnocení při příštím výročním schůzování.Text: Honza
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce