SDH SDH Klučov
- Zpět - Mikulášská besídka
02.12.2006

Tak je tady zase Mikuláš a jako každý rok se konala mikulášská besídka pro ty nejmenší, ale i pro nás. Letos si děti vyzkoušely jakou mají paměť, jak zpívají a jak jim jde pantomima. Jana a Lucky pro nás vymyslely mikulášský šestiboj, byli jsme proto rozděleni do šesti družstev bez rozdílu věku. Družstva se od sebe lišila barvami, byli jsme žlutí, modří, oranžoví, fialoví, zelení a červení. První disciplína byla zkouškou naší paměti, soutěžili jsme, kdo si zapamatuje nejvíc věci z 20 předmětů. Další disciplína byla Karaoke, při kterém jsme se všichni dobře bavili. Nakonec jsme ale zjistili, že ti menší umí zpívat lépe než ti větší. Umělecký dojem z našeho vystoupení pak přísně hodnotila tříčlenná porota. V přestávce programu nám naši dorostenci předvedli taneční ukázku České besedy. Jejich vystoupení ukončil zasloužený potlesk. Potom nám ti nejmenší pantomimicky předváděli pohádkové postavy a my jsme je měli poznávat. Pro ty, co koukají na pohádky, to bylo docela lehké, zároveň se ale prozradilo, že velmi dobré znalosti v tomto oboru mají i ti největší. Další disciplína spočívala v postupném odkrývaní promítaných obrázků. Cílem bylo poznat co nejdříve celý obrázek. Bylo zajímavé, že někteří borci byli schopni poznat třeba vílu Amálku podle jednoho malého políčka. Mezi tím se nejmenší děti, které neumějí ještě ani číst, zabavily hraním různých her, skládaly puzzle, hrály „Kloboučku hop“ a za účast dostávaly sladké odměny. Po skončení všech soutěžních disciplín byly vyhlášeny výsledky. Jednoznačně zvítězilo družstvo žlutých. Blahopřejeme k vítězství… to ale nebylo důležité, podstanější bylo, že jsme se všichni dobře bavili. Některým z nás ale po chvíli ztuhl úsměv na tváři, když se najednou nečekaně zhaslo a do tmy vletěl za řinčení řetězů hnusný čert, následovaný důstojným Mikulášem a něžným andělem. Počáteční strach těch nejmenších se ale po chvíli podařilo Mikulášovi s andělem rozptýlit za pomoci velkého koše dárků, ze kterého se dostalo snad opravdu na všechny. Dárky ale nebyly jen tak zadarmo, děti si je musely zasloužit přednesením nějaké básničky Mikulášovi. Pak je teprve čekala sladká odměna. Po odchodu Mikuláše a jeho doprovodu ještě chvíli následovala diskotéka pro ty nejmenší. Opravdu nebylo lehké rozprouděnou zábavu ukončit, nic jiného nám ale nezbývalo, protože jsme museli ještě připravit spoustu věcí pro večerní Mikulášskou zábavu.

Doufáme, že zejména ti nejmenší budou na letošní Mikulášskou, plnou her a soutěží, ještě dlouho vzpomínat…Text: Lenka Benešovská
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce