SDH SDH Klučov
- Zpět - Výlet do skanzenu
10.06.2006
V sobotu 10.6. jsme vyrazili na kolách na výlet do skanzenu lidových staveb v Přerově nad Labem.. Prohlédli jsme si stará, ale krásná a útulná stavení. Nejzajímavější byla škola, ve které nechyběla oslí lavice pro ty největší nezbedy, kabinet přírodopisu s vycpanými zvířaty a ani knihovna. Úplně největší atrakcí však pro nás byla pravá, nefalšovaná kadibouda. Nikdo neodolal pohledu přes srdíčkový otvor do útrob oné tajuplné budky, kterou známe snad už jen ze starých filmů. Posvačili jsme ve stínu třešní a pomalu se chystali k odjezdu. Cestou jsme ještě stihli prověřit kvalitu výrobků místní cukrárny (známka chvalitebná, z důvodu velké čekací doby) a pak vyrazili zpět k domovu. Dorazili jsme v plném počtu a bez jakékoliv psychické či fyzické újmy. Všem se výlet moc líbil. Příště dáme repete a návštěvu skanzenu můžeme všem doporučit.

Další akce

Nejsou definovány žádné akce