SDH SDH Klučov
- Zpět - Návštěva HZS Kolín
17.09.2005
Dne 17. září 2005 navštívilo naše družstvo dorostenců, spolu s vedoucími, stanici HZS v Kolíně. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele ÚO jako ocenění činnosti kolektivu v právě skončené sezóně a dosažených výsledků na soutěžích, zejména pak postupu na mistrovství ČR v Plzni a zde vybojovaného 3. místa v požárním útoku a 4. místa v celkovém hodnocení. Naší "delegaci" uvítali a během návštěvy stanice provázeli ředitel HZS ÚO v Kolíne pplk. Bradna, jeho zástupce kpt. Šálek a velitel stanice kpt. Charouz. V průběhu úvodní besedy jsme byli seznámeni s historii stanice, dozvěděli jsme se, jak to u prof. hasičů vlastně chodí, a nechyběly ani "veselé příhody z natáčení", tedy neobvyklé zážitky ze zásahů. Zajímavý byl i poměrně detailní popis celé procedury, kterou musí absolvovat ten, kdo se chce stát hasičem z povolání. Další částí návštěvy byla prohlídka stanice, a to i prostor, kam je nepovolaným (jinak) vstup zakázán. Takže jsme viděli operační středisko, zázemí mužstva, skladové i technické prostory, garáže a samozřejmě techniku. Následovala praktická ukázka vyprošťování z vozidla po havárii, což si každý mohl i osobně vyzkoušet, a také svezení na výsuvném žebříku. Na závěr návštěvy jsme byli obdarováni upomínkovými předměty.
Je vždy příjemné a potěšující, když někdo dokáže ocenit výsledky činnosti toho druhého a dá tak najevo, že si jeho práce váží. Nás těší to, že toto ocenění se nám dostalo od těch, kteří skutečnou hasičinu mají v malíčku.
Moc děkujeme!

Další akce

Nejsou definovány žádné akce