SDH SDH Klučov
- Zpět - Sběr elektroodpadu
25.03.2017

25.3. proběhla další akce s cílem shromáždit a odevzdat co největší množství elektroodpadu.Text i foto: Zdeněk


Další akce
28.4.Klučovská ulice
30.4.Čarodějnice