SDH SDH Klučov
- Zpět - Sběr elektroodpadu
25.03.2017

25.3. proběhla další akce s cílem shromáždit a odevzdat co největší množství elektroodpadu.Text i foto: Zdeněk


Další akce

Nejsou definovány žádné akce