SDH SDH Klučov
- Zpět - Výroční valná hromada SDH Klučov
15.01.2017

V neděli 15.1.2017 jsme se tradičně sešli v klučovské sokolovně, abychom se ohlédli a zhodnotili naši činnost v uplynulém roce a naplánovali si práci na nastávající rok. Na valné hromadě se sešlo zhruba 40 našich členů a shromáždění navštívilo i několik hostů v čele se starostou OÚ Klučov panem Jiřím Maršálkem a jako zástupce výkonného výboru OSH Kolín se jednání zúčastnil téměř domácí Petr Polášek. Kamila Havlínová, starostka OSH Kolín, zde byla tentokrát hlavně za domácí SDH, kde pracuje ve funkci jednatelky.

Jednání zahájila Kamila a v úvodu jsme minutou ticha vzpomněli na členy, kterí v minulém roce opustili naše řady. Následující část jednání obsahovala jako vždy tradiční body tj. zprávu o činnosti, zprávu o stavu našich financí, revizní zprávu a plán činnosti na nadcházející rok. Honzova zpráva o činnosti byla jako vždy doplněna prezentací z fotek a videí ze všech akcí, které náš sbor pořádal či se jich účastnil a nevěřili byste, kolik jich bylo. Znovu jsme si uvědomili, kolik se za tím vším skrývá práce. Jana, náš správce pokladny, ve své zprávě kromě spousty čísel připomněla, jak nám všem přibývají léta a v souvislosti s tím vyjádřila radost nad nástupem mladé generace. V oblasti financování sboru už jsme si už zvykli, že členský příspěvek platíme Lůce. Významným bodem programu bylo zhodnocení dlouholeté činnosti našich členů a udělení čestných uznání a medailí.

V další části diskuse vystoupili naši hosté. V diskusních příspěvcích se zejména objevovalo poděkování za práci sboru, ocenění vzájemné spolupráce, přání hodně sil do další práce, ale i přislíbení podpory v nadcházejícím období. Po diskuzi následovalo malé pohoštění a nastal čas na přátelské popovídání.

Text a foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce