SDH SDH Klučov
- Zpět - Velká brigáda
28.08.2016

Poslední krásný víkend letošního léta jsme využili pro realizaci aktivit, které jsme si v rámci našeho plánu práce schválili. Jednou z nich byla výstavba nové části mezi stávající buňkou a kontejnerem, čímž jsme získali další zastřešený prostor pro umístění přívěsných vozíků, překážek, káďě apod. Další aktivitou bylo zabetonování základů nových laviček na našem hřišti, které jsme přislíbili udělat Obecnímu úřadu. A v neposlední řadě to byl úklid nejen buňky, ale i našeho vozového parku, které se ujalo družstvo žen. Jak jsem se již zmínila na začátku, celé této akci nahrávalo super počasí, současně chuť velké části členů zapojit se do této akce a i podpora našeho zázemí, které spočívalo v zajištění oběda pro všechny účastníky a tím pádem možnost věnovat se práci po celý den a nemuset se přesouvat domů a zpět. Vše jsme zvládli k naprosté spokojenosti všech, a čeho si já nejvíc vážím, že jsme si to fakticky i užili v příjemné atmosféře.

Ještě jednou jménem výboru sboru poděkování všem za čas, který akci věnovali. Je vidět, že umíme nejen soutěžit, ale i společně převzít zodpovědnost za naše zázemí, o které musíme pečovat.Text: Kamila


Další akce

Nejsou definovány žádné akce