SDH SDH Klučov
- Zpět - Výroční valná hromada 2016
22.01.2016

Na konci ledna jsme se opět sešli v klučovské sokolovně, abychom se ohlédli a zhodnotili naši činnost v uplynulém roce a pokusili se společně naplánovat práci na další rok. Na valné hromadě se sešla téměř padesátka našich členů a shromáždění navštívilo i několik hostů v čele se starostou OÚ Klučov panem Jiřím Maršálkem, volno si ve svém nabitém programu udělal i ředitel HZS Kolín plk. Vladimír Dynybyl a jako zástupce výkonného výboru OSH Kolín se jednání zúčastnil téměř domácí Petr Polášek. Kamila Havlínová, starostka OSH Kolín, zde byla tentokrát hlavně za domácí SDH, kde pracuje ve funkci jednatelky.

Jednání zahájila Kamila a v úvodu jsme minutou ticha vzpomněli na našeho zasloužilého hasiče pana Dobrovolného, který v minulém roce opustil naše řady. Následující Oficiální část jednání obsahovala jako vždy tradiční body tj. zprávu o činnosti, zprávu o stavu našich financí, revizní zprávu a plán činnosti na nadcházející rok. Honzova zpráva o činnosti byla jako vždy doplněna prezentací z fotek a videí ze všech akcí, které náš sbor pořádal či se jich účastnil a nevěřili byste, že jich bylo přes padesát. Znovu jsme si uvědomili, kolik se za tím vším skrývá práce. Jana, náš správce pokladny, ve své zprávě kromě spousty čísel připomněla, jak nám všem přibývají léta a v souvislosti s tím vyjádřila radost nad nástupem mladé generace. V oblasti financování sboru už jsme tedy tentokrát členský příspěvek platili Lůce, že by příští pokladní?

Nezapomněla ani na jubileum Fandy, kterého hned přesadila ke stolu „Staré gardy“ a obdobně povýšila tři členy družstva starších žáků do družstva dorostenců. V další části diskuse vystoupili naši hosté. V diskusních příspěvcích se zejména objevovalo poděkování za práci sboru, ocenění vzájemné spolupráce, přání hodně sil do další práce, ale i přislíbení podpory v nadcházejícím období. Po diskuzi následovalo malé pohoštění a nastal čas na přátelské popovídání.Text a foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce