SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění delegátů SDH okresu Kolín
28.11.2015

V sobotu 28. listopadu hostila klučovská sokolovna již poněkolikáté účastníky Shromáždění starostů SDH okresu Kolín. Pozvání na tuto akci přijali starostové sborů nebo jejich zástupci, naši Zasloužilí hasiči, rozhodčí, vedoucí mládeže a další hosté. Akci tradičně řídil Petr Beneš, náměstek starostky OSH Kolín, po zahájení předal slovo starostce OSH Kamile Havlínové, která přednesla zprávu o činnosti OSH za minulé období. Zvláště ocenila mezinárodní úspěch, kterého dosáhla členka SDH Poříčany Aneta Nouzovská získáním titulu Miss Hasička Středočeského kraje a MISS EUROPE. Dále ocenila činnost Lídy Voslářové za vedení webu a facebookových stránek OSH. Zvláštní ocenění a poděkování patřilo členům pracovní skupiny, která se podílela na činnosti a organizaci krajského kola hry Plamen a dorostu. Na závěr předala poděkování a plaketu všem sborům, které se v roce 2015 zúčastnily akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči.

Dále v souladu s programem následovala zpráva o hospodaření OSH a zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí. Po následujících diskusních příspěvcích a odhlasování závěrečného usnesení byla ukončena oficielní část setkání a pak už pokračovala chvíle neformálního posezení.
Na zajištění celé akce se podílel realizační tým dobrovolníků SDH Klučov, kterým za bezchybný servis také patří poděkování.


Text a foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce