SDH SDH Klučov
- Zpět - Cvičení zásahových jednotek
10.10.2015

V sobotu 10. října pořádala JPO v Poříčanech praktické cvičení pro jednotky okolních sborů. Naše jednotka nakonec do boje vyslala tu mladší část jednotky ve složení: velitel týmu Radek, řidič Michal a členové Babula, Popik a Měřa. Všichni jsme s větším či menším zaujetím sledovali jak si kluci s tou výzvou poradí, protože všichni víme, že jejich zkušenosti a zejména vybavení naší jednotky nedávalo moc šancí na slušné umístění. Tato parta ale všem vytřela zrak a to nejen nám ve sboru, ale doslova všem účastníkům. Nadšení, kázeň a hlavně maximální pokora a nasazení, nakonec přineslo absolutní prvenství a to s časem o 9 min. před druhým týmem.

Samotné soutěži předcházela nemalá příprava. Rozdělení zásahových obleků, nákup triček bez kterých prostě kluci soutěžit nebudou, ale hlavně ranní příprava týmu, Babulovo káva, nástřel taktiky jak asi na to a hlavně zjištění co vůbec kde v Avií máme. (na některé vybavení přišli až v průběhu soutěže a jak byli rádi, že tam ta lopata pod lavicí byla, jinak pytlovali rukama).

A jak vůbec samotná soutěž vypadala, nastíním pro nezúčastněné, ačkoliv náš tým měl několik fanoušků zejména z řad družstva žen, které je podporovali na několika stanovištích.

Každý tým vyrazil dle mapy, kterou obdržel při startu na trať cca 11 km dlouhou po okolních vesnicích. Čas přejezdů mezi stanovišti se neměřil. Na každém stanovišti vystoupil velitel týmu a obdržel instrukce k danému úkolu, se kterými seznámil členy jednotky. Pak šlo do tuhého, měřil se čas od vystoupení z vozidla, splnění úkolu a návrat všech členů zpátky do vozidla. Na každém stanovišti bylo možné získat až 5 trestných bodů.

První disciplínou byl kvíz na logiku, rébusy apod. Všichni pochopili, která veverka snědla televizi. Byl to opravdu test spíš pro legraci, ale další úkoly už taková legrace nebyla. Názorné situace, ke kterým může být naše jednotka přizvána a bude nucena si s nimi poradit.

Průzkum v zakouřené místnosti včetně pytlování pro případ povodní. Na této disciplině se kluci rozdělili do dvou týmů. Jeden ve složení Michal a Radek byl pověřen najít v zakouřené místnosti hledanou osobu a to za použití dýchacích přístrojů. Babula s Měřou a Popikem měli za úkol napytlovat pytle s pískem. Trestný bod chlapci získali za nezjištění stavu el. proudu a plynu v objektu.

Spadlý strom v potoce. Zde bylo úkolem týmu vytáhnout pomocí lana, žebříku a sedáku kládu, která se nacházela v potoce. Zde využili svých zkušeností s řezáním motorovou pilou a vázání uzlů z dob Plamenu. Dva trestné body nás nakonec neminuli za nesklopený štít Radka a špatný tesařský uzel Babuly. Budeme ho to muset konečně naučit.

Čerpání vody na Hořanském rybníku pomoci ejektoru. Tento úkol byl splněn bez trestných bodů. Kdepak, vodu čerpat umíme.

Chemická příprava a zručnost řízení hasičského vozidla. I zde se chlapcům hodila zkušenost z dětského branného závodu tzv. požární ochrany a určování vhodného a nevhodného hasicího prostředku. Rozpoznat hořlavou kapalinu a zacouvat s Avií zvládli taky bez problému a tak i tato disciplína byla bez trestných bodů.

Požár nad hřbitovem. Zajistit dopravní a hadicové vedení od splavu u hřbitova až skoro k Podskalákům (říkali kluci) byl opravdu oříšek. Opět nula trestných bodů.

Závěr soutěže byl na hasičárně v Poříčanech. Diabolky, které kluci dostali při zahajovacím nástupu neztratili a tak měli dokonce čím střílet, ale jeden trestný bod za střelbu a pět trestných za pořadovou přípravu jsme získali raz dva.

Suma sumárum z toho nakonec bylo 1. místo a velké oprávněné nadšení. Závěrem lze říci, že asi největší váhu měla pochvala od velitele stanice za zvládnutí průzkumu v zakouřené místnosti, nejrychlejší uhašení požáru nad hřbitovem a sání vody pomocí ejektoru. Každopádně je stále na čem pracovat, zejména na pořadové přípravě.

V celé soutěži bylo povoleno mít ve vozidle pouze jednu osobu a to fotografa a tak toto čestné místo obsadil Jirka, aby nezapomněl zmapovat všechny důležité momenty této soutěže.

Ještě jsem zapomněla na jednu věc, kterou zmínil velitel stanice a to, že na naší partě byla vidět výchova v mládí a to jak v Plamenu nebo při požárním sportu. A tak když se podívám na výsledky našich družstev při následném nedělním branném závodu, můžeme se těšit na nové kvalitní členy naší jednotky za pár let. Ale to už bude zase jiný článek.Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce