SDH SDH Klučov
- Zpět - Slet čarodějnic 2015
30.04.2015

Rejdy čarodějnic, ale i přátelská setkání při této příležitosti vám přiblíží fotky. Z nich ale nepoznáte, že byla docela zima a protivně foukalo.Text i foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce