SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění delegátů SDH okresu Kolín
21.03.2015

21. března 2015 se v klučovské sokolovně sešli delegáti sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín, aby zhodnotili svou činnost za uplynulých pět let a zvolil si nový výkonný výbor pro další období. Shromáždění se jako hosté zúčastnili starosta MÚ Klučov pan Jiří Maršálek, čestný starosta OSH pan Zdeněk Bydžovský, starosta OSH Mladá Boleslav pan Ladislav Hložek a ředitel Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech Ing. Martin Čížek. Celou akci moderoval Petr Beneš, po nezbytných formalitách přednesla hlavní zprávu dosavadní starostka OSH Kamila Havlínová, která na závěr svého vystoupení poděkovala svým nejbližším kolegům, kteří jí pomáhali překonávat úskalí minulých pěti let. Po ní následovaly referáty zástupců odborných rad OSH, kteří hodnotili jejich činnost. Dále následovala hlavní část programu a to volba nových členů výkonného výboru OSH. Podle očekávání byla opět zvolena Kamila a ke své práci si vybrala dva náměstky, se kterými už úzce spolupracovala v minulém období, do těchto funkcí byli opět zvolení Petr Beneš z SDH Zibohlavy a Jirka Bernard z SDH Starý Kolín. Zvolení členů nového výkonného výboru OSH bylo pozdraveno přítomnými potleskem, který vyjadřoval i velkou spokojenost s dosaženými změnami a výsledky za minulé volební období. Po několika diskusních příspěvcích bylo oficielní jednání ukončeno a dále následovala chvíle neformálního posezení. Do dalšího pětiletého období přejeme Kamile i ostatním členům výkonného výboru OSH ať se jim daří aspoň jako dosud a ať se jim povede všechny vytčené cíle úspěšně splnit.

Oficiální zprávu Lídy z tohoto shromáždění najdete na: www.oshkolin.cz

Text a foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce