SDH SDH Klučov
- Zpět - Masopust
28.02.2015

Náš sbor se rozhodl obnovit v naší vesnici masopustní tradici. I když foukalo a zima byla, akce se snad zalíbila.

Za vše pěkně děkujeme, štěstí, zdraví vinšujeme!



Foto: Jirka


Další akce
17.3.Hasičský ples
24.3.Halová soutěž
28.4.Klučovská ulice