SDH SDH Klučov
- Zpět - Valná hromada 2015
02.01.2015

Hned druhý lednový den nového roku se konala výroční valná hromada našeho sboru. Tentokrát ale s trochu obsáhlejším programem, protože se jednalo o valnou hromadu volební.

V sokolovně se sešli nejen členové sboru, ale i vzácní hosté. Naše pozvání přijali jak představitelé obce, okresního sdružení i přátelé z našich okolních sborů. Kromě tradičního programu jako je zpráva o činnosti, pokladní zpráva, revizní zpráva, byla hlavním cílem našeho jednání zvolit orgány na příští volební období. Jednohlasně byli do výboru sboru zvoleni:


Starosta - Jiří Podolák
Místostarosta - Jan Hybler
Jednatel - Kamila Havlínová
Pokladník - Jana Hyblerová
Člen/vedoucí kolektivu MH - Jana Čiháková

Složení kontrolní a revizní komise předseda - Stanislava Podoláková, členové - Lenka Benešovská a Danuše Doktorová

Inventarizační komise sboru ve složení Lucie Benediktová, Jiří Havlín, Kamila Havlínová

Člen sboru pan Jiří Podolák byl navržen pro výkon funkce velitele jednotky PO a doporučen Obecnímu úřadu Klučov ke jmenování.

Zároveň byl starosta Jiří Podolák navržen a schválen k účasti na shromáždění delegátů okresu.

Byl schválen návrh členů do vyšších orgánů a to Kamila Havlínová - starostka OSH, Jan Hybler - vedoucí Okresní odborné rady mládeže a Jana Číháková - člen Okresní odborné rady prevence.

Na závěr zaznělo několik děkovných příspěvků jak ze strany OSH, tak z úst našich přátel. Starosta obce řekl, že nám děkuje činy, což můžeme potvrdit. Obec nás podporuje, jak může. Opravdu si na spolupráci nemůžeme v žádném případě stěžovat.Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce