SDH SDH Klučov
- Zpět - Den otevřených dveří naší hasičárny
30.11.2014

Naši nabídku otevřených dveří naší nově zrekonstruované hasičské zbrojnice využilo nečekané množství obyvatel, kteří se přišli přesvědčit na vlastní oči a seznámit se s výsledkem několikaměsíční usilovné práce našich hasičů. Pozvali jsme je v neděli 30.listopadu odpoledne, abychom se mohli tak trochu i pochlubit naklizenou hasičárnou ještě vonící čerstvými nátěry s naleštěnou Avií i Tranzitem, které se hned staly předmětem zájmu nejmenších návštěvníků. Potěšila nás slova uznání i pochvaly, která mnohde zazněla z úst návštěvníků této akce, a musíme přiznat, že byla zasloužená.Foto: Markéta


Další akce

Nejsou definovány žádné akce