SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění starostů SDH okresu Kolín
29.11.2014

V sobotu 29. listopadu hostila klučovská sokolovna zástupce Sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín. Pozvání přijali nejen starostové sborů, ale i naši Zasloužilí hasiči, rozhodčí a vedoucí mládeže. Hostem jednání byl i pan Maršálek, starosta obce Klučov. Po zahájení pozvala starostka na jeviště naše nejmenší, kteří za vedení Lucky a Barči předvedli svoji šikovnost při krátkém tanečním vystoupení. V oficiální části programu byly předneseny zprávy jednotlivých komisí OSH, zejména zpráva o činnosti za rok 2014 a Honzova zpráva o činnosti okresní rady mládeže, doplněná obrazovým materiálem zachycujícím hlavní události roku a dosažené sportovní výsledky. Po ukončení oficielní části zbyl i prostor k volné diskuzi a přátelskému popovídání.Text i foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce