SDH SDH Klučov
- Zpět - Valná hromada 2014
10.01.2014

Rok 2013 nás definitivně opustil a tak se členové našeho sboru sešli, aby společně vyhodnotili rok minulý a současně stanovili nový plán činnosti na rok 2014. Výroční valná hromada sboru se tentokrát konala v sokolovně a zúčastnila se jí zhruba polovina našich členů. Navštívili nás hosté z okolních sborů jako je SDH Poříčany, SDH Tuklaty, SDH Český Brod a SDH Tuchoraz. Okresní sdružení zde zastupovala členka výkonného výboru Lída Voslářová. Na jednání nechyběl ani zástupce obce a to pan Maršálek. Program valné hromady se odvíjel v tradičním duchu. Honza Hybler přednesl jako vždy bohatou zprávu o činnosti v roce 2013 doplněnou sestřihem obrázků a videí, Jana Hyblerová seznámila přítomné se stavem sborové pokladny a tím, kde jsme na to v minulém roce vzali a hlavně za co jsme to utratili. Nezapomněla všechny přítomné jako vždy vyzvat k zaplacení členských příspěvků, protože to je nemalá část financí našeho sboru. V další části vystoupila Stáňa Podoláková se svou zprávou jako předsedkyně naší kontrolní a revizní komise. Jednou z posledních částí programu bylo seznámení členů s plánem činnosti na rok 2014. V tradiční diskusi nechybělo poděkování sboru za práci od našich nejstarších členů a to pana Dobrovolného a Chlumského (nechyběla ani básnička). Velmi emotivní bylo vystoupení starosty obce, který vyzdvihl práci sboru a její jednotky při červnových povodních. Současně sboru přislíbil pomoc a plnou podporu ze strany obce. Na závěr diskuse jsem i já vystoupila s poděkováním za OSH Kolín za pomoc při aktivitách okresu, kde naši členové jsou zastoupení v nemalé míře. Každý rok se sbor potýká s problémy jako je stav naší mládežnické základny, účasti co největšího počtu členů na akcích sboru, na výborových schůzích neustále proudí debata, jak to takto ještě dlouho vydržíme, že tohle bylo kdysi lepší a to zas horší. Když pak ale sedíme na té valné hromadě, zjistíme, že to je přeci úplně normální. Najednou vidíme co práce je za námi, zahřeje nás poděkování, což znamená, že si naší práce někdo cení, a že za námi asi nějaká je. A pak vidíme, že se do našich řad vrací noví členové, kteří už jsou dětmi našich mladých členů a konstatujeme, že to snad i do budoucna opravdu nějak půjde.

Ale znáte mě. Neusněme na vavřínech. Za tímhle vším je jen pořádný kus práce, kterou musíme odvést společně. Jednotlivec to sám nezvládne.

Takže ať se nám v novém roce daří alespoň tak, jako v tom minulém a když se povede něco navíc, tak je to přeci SUPER!!!Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce