SDH SDH Klučov
- Zpět - Pálení čarodějnic 2013
30.04.2013

Již potřetí uspořádalo SDH Klučov ve spolupráci s Obecním úřadem Klučov tradiční Pálení čarodějnic na Klučovské skále.

Příprava na akci začala už o předchozím víkendu zajištěním nezbytného paliva, proviantu a dostatečné zásoby nápojů. Odpoledne 30. se pak vše potřebné přemístilo na Klučovskou skálu, kde již byla pro zájemkyně tradičního sletu čarodějnic připravena důstojná hranice. Proti loňskému roku bylo zázemí rozšířeno o dva stany, které pomohly překonat případnou nepřízeň počasí. Pro nejmenší návštěvníky byla hned při jejich příchodu připravena soutěž s převážně hasičskou tematikou ovšem zvládnutelná i pro nejmenší návštěvníky. Zájemci plnili na deseti stanovištích jednoduché úkoly, které je zábavnou formou seznamovaly se základy hasičského řemesla. Mohli si tak vyzkoušet spojování hadic, šplhání na laně, střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, stříkání vody na cíl a mnoho dalších. Za úspěšné splnění všech disciplín následovala odměna v podobě buřtíku k opékání na ohýnku a pro nejlepší i nějaké drobné věcné ceny. Po setmění se ujal Ruda tradičně role boha ohně Hefaistose a zapálil velikou vatru, na které bohužel letos chyběla Morana, symbol zimy. Na její výrobu nějak letos nezbyly výrobní kapacity nebo se žádná z našich lakomých čarodějnic nechtěla v její prospěch zříci nezbytného oblečení. Ve světle vatry pak nadešel čas na přátelské popovídání a vypití sklenky vína nebo dobrého piva, to vše za doprovodu příjemné kytary a benža Míry a Pavla. Po úplném setmění se pak pořádala zkouška odvahy našich mrňat, která navzdory tmě tmoucí musela absolvovat dlouhou procházku označenou v náročném terénu jen mihotavými světélky. Při tom musela srdnatě navštívit celý spolek hrůzných strašidel, která jim jejich statečnost potvrdila do čarodějnického dokumentu a tak se potom k ohni mohli vracet jako opravdoví hrdinové. Překvapilo nás, že pálení čarodějnic navzdory chladnému večeru s občasným deštěm navštívilo mnohem více návštěvníků než v loňském roce. Vypadá to, že si tato akce již získala své příznivce a stále návštěvníky, kteří se nedali odradit ani nepřízní počasí a tak snad veškerý čas a námaha, kterou jsme této akci společně věnovali, nebyla marná.

Naše hrátky s ohněm byly zcela pod dozorem odborníků, našich kamarádů z SDH Poříčany, kteří bdělým okem sledovali, aby se náhodou ohnivý kohout nevymknul z našich rukou.Text i foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce