SDH SDH Klučov
- Zpět - Valná hromada 2013
11.01.2013

Rok se s rokem sešel a my jsme opět hodnotili uplynulé období a společně plánovali práci na další rok. V pátek večer se sešla skoro padesátka členů a řada hostů v čele se starostou OÚ Klučov, náměstkem starostky OSH Kolín a velkou výpravou z SDH Poříčany a dalšími hosty v místní klučovské hospůdce na výroční valné hromadě našeho sboru. Oficiální část jednání obsahovala tradiční body jako je zpráva o činnosti, pokladní zpráva, revizní zpráva a plán činnosti na nadcházející rok. Průběh jednání byl zpestřen, zejména v části zprávy o činnosti, které se již léta ujímá Honza, formou prezentace fotek a videí ze všech akcí, které náš sbor pořádal či se jich účastnil. Myslím, že jsme byli všichni překvapeni kolik akcí to vlastně za ten rok je a kolik se za tím vším skrývá práce.

V rámci diskuse jsme v letošním roce ocenili naše aktivní členy jak za práci s mládeží, práci v zásahové jednotce, dlouholetou aktivní činnost nebo prezentaci sboru, ale i za práci ve výboru našeho sboru. Zvláštním oceněním bylo poděkování Jirkovi Podolákovi za odpracované hodiny na našem novém Tranzitu. V další části diskuse vystoupili naši hosté. V diskusních příspěvcích se zejména objevovalo poděkování za práci sboru, vzájemnou spolupráci, přání hodně sil do další práce, ale i přislíbení podpory v nadcházejícím období. Myslím, že to všechno budeme potřebovat, protože plán práce na rok 2013 je opět bohatý a budeme mít co dělat, abychom vše se ctí zvládli.Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce