SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění starostů okresu Kolín
01.12.2012

První prosincový víkend se konalo shromáždění starostů sborů či jejich zástupců na okrese Kolín. Náš sbor na tomto jednání zastupoval člen výboru Ruda Hybler. Současně přijal pozvání i zasloužilý hasič pan Josef Dobrovolný.

Cílem jednání bylo zhodnotit uplynulý rok, stanovit plány na rok další a schválit hospodaření a rozpočet Okresního sdružení. V rámci diskuse vystoupil pan Dobrovolný se svým příspěvkem. Poděkoval všem za možnost účastnit se setkání zasloužilých hasičů kraje, za veškeré gratulace, které mu došly u příležitosti jeho letošních 90tin. Vyjádřil radost se setkání se všemi, kteří přijali pozvání na oslavu jeho narozenin.

Dále je třeba zmínit i převzetí pamětního diplomu za 2. místo v počtu dárců krve v letošním roce.Text: Kamila
Foto: Radek Sršeň


Další akce

Nejsou definovány žádné akce