SDH SDH Klučov
- Zpět - Devadesátiny pana Josefa Dobrovolného
17.03.2012

V sobotu 17.3.2012 jsme slavili, a to důkladně. Na tento den jsme připravili oslavu krásných 90tin pana Josefa Dobrovolného, našeho dlouholetého člena. Takové narozeniny neslavíme každý den a navíc hlavně s osobou, která je v našem sboru tak vážená.

Při přípravě akce jsme nenechali nic náhodě. Ve spolupráci s OSH Kolín jsme na akci pozvali všechny zasloužilé hasiče okresu, se kterými je pan Dobrovolný ve skupině členů s titulem „Zasloužilý hasič“. Pozvánku jsme zaslali i všem bývalým i současným funkcionářům dobrovolných či profesionálních hasičů okresu Kolín. Měli jsme radost, že většina z nich naše pozvání přijala a společně s námi tak mohla vyjádřit našemu členovi uznání za jeho práci a osobně mu při této příležitosti poděkovat a popřát dále pevné zdraví a stále dobrou náladu.

Vrcholem akce byl příjezd historického hasičského vozidla Praga AN, které vlastní SDH Český Brod. Andulka, kterou takto všichni nazýváme, nám pana Dobrovolného vyzvedla před jeho domem, projela s ním celou vesnici a jako o svatbě s hasičským „Hoří“ přifrčela před sokolovnu, kde již hosté očekávali příjezd oslavence. Pak už následovaly gratulace, dary, dobré jídlo a pití a téměř nekonečné vyprávění a vzpomínání.

Mysleli jsme, že vzhledem k věku většiny zúčastněných bude oslava ukončena ještě před setměním. To jsme však netušili, že západem slunce začíná teprve ten pravý program s vyprávěním vtipů samotným oslavencem, kterému zdařile sekundoval Fanda Vlk, také bývalý vedoucí kolektivu mládeže. Už dlouho jsme se tak nenasmáli. Potvrdit by to mohl i starosta sboru, který se po celou dobu držel za břicho, které ho od smíchu rozbolelo.

Kolem desáté hodiny večerní jsme však usoudili, že přeci jen je třeba brát ohled na stáří oslavencovo a dopravili jsme pana Dobrovolného i s jeho manželkou domů.

Myslím, že snad všichni byli s celou akci spokojeni a to hlavně pro šťastný výraz, který měl oslavenec po celou dobu na tváři. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli, všem hostům, kteří se akce zúčastnili a panu Urbanovi, řidiči Andulky, že s námi strávili odpoledne a tak všichni přispěli k příjemné a přátelské atmosféře, která celou oslavu provázela.


Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce