SDH SDH Klučov
- Zpět - Valná hromada 2012
13.01.2012

V pátek třináctého se sešli členové sboru aby společně vyhodnotili uplynulý rok a stanovili si cíle na rok následující. Výroční valná hromada se uskutečnila v pohostinství Na Zastávce. Účast členů byla jako vždy průměrná, ale o to více jsme byli překvapeni účastí vzácných hostů. Z řad domácích to byl starosta Obecního úřadu pan Jiří Maršálek, dále zástupci okolních sborů z Poříčan, Tuchoraze, Českého Brodu a Kostelce nad Č.l., ale zejména jsme si velmi vážili návštěvy náměstka starosty SH ČMS pro úsek organizační pana Lubomíra Janeby. Oproti minulým rokům jsme museli přijmout z důvodu nemoci omluvu pana Josefa Dobrovolného, nejstaršího a současně jediného člena s oceněním Zasloužilý hasič, kterému jsme na dálku popřáli brzké uzdravení.

A pak už se jen přednášela jedna zpráva za druhou, promítala videa z akcí a plánovalo co budeme dělat v roce letošním. Pozitivně jsme zhodnotili uplynulý rok a trošku se strachem jsme si uvědomili kolik úkolů a akcí jsme si naplánovali na rok 2012. Opravdu to není malé sousto, zvládneme to?

Jako každý rok jsme byli za svou práci odměněni i básničkou přednesenou panem Chlumským, dobře se poslouchala i pochvala a ocenění naší práce panem náměstkem Janebou. Nic jiného než pochvalu a poděkování za dobře odvedenou práci nezískáme.

Ale to my víme a už řadu let, pro peníze to přeci neděláme.

Takže hodně zdaru a ať se zase za rok sejdeme a je za námi odvedený kus práce.Text: Kamila
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce