SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění starostů OSH Kolín
19.11.2011

V sobotu 19. listopadu 2011 se zástupci našeho sboru zúčastnili shromáždění starostů či zástupců sborů na okrese Kolín. Setkání se zúčastnili zástupci téměř 50-ti sborů, členové VV OSH a hosté z HVP a společnosti Požární bezpečnost. Hlavním programem jednání bylo zhodnocení roku 2011, jako první přednesla svůj pohled na činnost OSH jeho starostka, následovala hodnocení činnosti vedoucích odborných rad, kontrolní revizní komise a aktivu zasloužilých hasičů. Zajímavé bylo i seznámení s výsledky soutěží jednotlivých lig, kterých se některé sbory na okrese Kolín účastní. Dále zde zazněly i zprávy o našem hospodaření v roce 2011 a návrh rozpočtu okresního sdružení na rok 2012. Současně všichni účastníci odsouhlasili plán činnosti na rok 2012. V diskusi pak vystoupili zástupci hostujících společností, kteří nabídli sborům zajímavé produkty svých firem.

Naše barvy na tomto shromáždění hájil samozřejmě starosta sboru Jirka Podolák a náš nejstarší člen sboru a také člen s nejvyšším oceněním "Zasloužilý hasič" pan Josef Dobrovolný. Kamila a Honza zde vystupovali jako představitelé okresního sdružení. Musím se zde zmínit, že Honza byl vedením sdružení pochválen za aktivní vedení Okresní odborné rady mládeže okresu Kolín, která pracuje s nejvyšším nasazením a výsledky jejich práce jsou vidět na každém kroku. Současně nás ve zprávě starostky potěšilo i poděkování našim členům, kteří se v roli technické čety podíleli na zajištění Okresní soutěže v požárním sportu v Kolíně. Ještě jednou proto poděkování Jirkovi Podolákovi, Jirkovi Havlínovi, Petrovi Josífkovi, Lukáši Kopeckému a Radkovi Podolákovi. Ne všichni si uvědomují, že bez takovýchto dobrovolníků by většinu soutěží vůbec nebylo možno zorganizovat.

Věříme, že setkání mělo svůj význam protože všichni účastníci tak měli možnost seznámit se podrobně s činností OSH v plné šíři a zároveň si stanovit cíle do roku příštího.


Text: Kamila
Foto: Lída


Další akce

Nejsou definovány žádné akce