SDH SDH Klučov
- Zpět - Daruj krev s dobrovolnými hasiči
30.09.2011

Vidím v naší „knize“, že Kolínský deník byl zase rychlejší a už Vás informoval o opakované akci OSH Kolín – Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Takže pro Vás už nic nového, ale přesto doplním, že z našich řad se této upíří akce zúčastnilo 5 statečných, Kamila Havlínová, Jana Ulrichová, Zdeněk Měřička, Lucka Sládková, Břeťa Štěpán a jako doprovod Lucie Hyblerová. Na rozdíl od předchozí dárcovské akce prošli tentokrát přísným sítem zdravotních prohlídek všichni a tak přispěli do krevní banky dohromady 2,5 litry této drahocenné tekutiny.

Všichni zaslouží poděkování!!!


Text: Kamila
Foto: Lucie


Další akce

Nejsou definovány žádné akce