SDH SDH Klučov
- Zpět - Pálení čarodějnic
30.04.2011

SDH Klučov ve spolupráci s Obecním úřadem Klučov uspořádali 30.4. tradiční Pálení čarodějnic.

V rámci přípravy na tuto akci posháněli členové zásahové jednotky nezbytné palivo, ostatní pak zajistili proviant a dostatečnou zásobu nápojů. V sobotu dopoledne kluci připravili pořádnou hranici dřeva a odpoledne před začátkem sestavili ze dvou aut a veliké plachty přístřešek proti nepříznivému počasí, pod kterým byl zakomponován výčep piva s dobře vybaveným barem a malou kuchyňkou schopnou podávat i teplé nápoje a něco dobrého na zub. To vše se stihlo připravit v rekordně krátké době, takže po necelé hodince usilovné práce si celý realizační tým mohl dopřát první, dobře vychlazené pivo. Souběžně s tím si připravila Lucie se svými zdatnými pomocníky program plný her a zábavy pro nejmenší návštěvníky na překlenutí času do západu slunce, kdy se zapálil malý táborák pro opékání buřtíků. Po setmění se ujal Ruda role boha ohně Hefaistose a zapálil velikou vatru, na které byla umístěna fešná Morana, symbol zimy, které na jaře končí její vláda a je proto nezbytné se jí zbavit, nejlépe upálením. Stejně jako v keltské mytologii byla i naše Morana velmi krásná a ta naše měla dokonce i elegantní spodní prádlo, což jsem osobně prověřil.

Ve světle vatry pak nadešel čas na přátelské popovídání a vypití sklenky vína nebo dobrého piva. Překvapilo nás, že pálení čarodějnic navštívilo více než 150 velkých i malých návštěvníků a tak snad veškerý čas a námaha, kterou jsme této akci společně věnovali, nebyla marná.

Naše hrátky s ohněm byly zcela pod dozorem odborníků, našich kamarádů z SDH Poříčany, kteří se obětovali i ráno, aby ochladili hromadu žhavého popela, kterou po sobě krásná Morana na Klučovské Skále zanechala.


Text i foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce