SDH SDH Klučov
- Zpět - Shromáždění delegátů SDH
27.03.2010

Poslední březnovou sobotu se prostory kolínské „Jídelny Šantrůček“ již v časném dopoledni změnily v jednací sál a zvolna plnily modří slavnostních hasičských uniforem. Sjeli se sem zástupci sborů z celého okresu k jednání nejdůležitějšího rozhodovacího orgánu OSH - Shromáždění delegátů sborů. Jeho význam byl ještě umocněn tím, že se jednalo o Shromáždění volební a navíc konané jako předstupeň červencového IV. Řádného sjezdu SH ČMS.

Více než stovka účastníků, včetně naší družiny, v níž nechyběl pan Dobrovolný, ani „zuřivý reportér“ Jirka Šeda, v úvodu nejprve schválila navržený program, složení pracovního předsednictva i skupin, a vlastní jednání započalo. Obsáhlou Zprávu o činnosti OSH přednesl pan starosta, dále delegáti vyslechli Pokladní zprávu, Zprávu Kontrolní a revizní rady a Zprávu o činnosti Rady mládeže. ( Jediným rušivým momentem dosavadního průběhu jednání byl postoj několika přítomných individuí, kteřížto absolutně nepochopili revoluční střih mého slušivého úboru, nad nímž by v úžasu jistě ustrnul i nebožtík Versace, a prohlásili, že to sako prostě nemůžu zapnout. Však budoucnost ještě ukáže, kdo předběhl dobu !! )

Po krátké diskuzi, v níž vystoupili se svými příspěvky někteří hosté, přišel na řadu nejzásadnější bod programu – volba kompletního vedení OSH. Svoji podobu tak záhy dostal Výkonný výbor i Revizní rada, s novou předsedkyní Šárkou Žylovou z Kostelce, důvěru přítomných delegátů obdrželi i oba náměstci starosty, Karel Novák ze Zásmuk a Petr Beneš ze Zibohlav.

V nejvíce očekávané volbě postu, uvolněném po odstupujícím dlouholetém starostovi Zdeňkovi Bydžovském, přítomní jednomyslně rozhodli svěřit odpovědnost na bedra jediné kandidující, naší Kamily. Novopečená starostka se pak shromážděným posluchačům představila zevrubněji a skoro do detailu, ale zároveň naznačila i své představy budoucího fungování OSH.

Po schválení závěrečného usnesení si všichni, v již uvolněnější atmosféře, pochutnali na dobrém obědě s úlevou, že je to za námi.

Popřejme tedy nové šéfce okresu samá správná rozhodnutí a dostatek trpělivosti s námi, lajdáky. Naložila sis, milá zlatá, pěknou porci!!!


Budeme Ti, Kamčo, držet palce!!!!!


Text: Honza
Foto: Jirka


Další akce

Nejsou definovány žádné akce