SDH SDH Klučov
- Zpět - Zahradní traktor
13.10.2013


Realizujeme projekt

„ZAHRADNÍ TRAKTOR NA SEKÁNÍ HŘIŠTĚ“

Projekt je spolufinancován EU z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Sbor dobrovolných hasičů Klučov podala žádost o poskytnutí dotace v rámci VIII. výzvy MAS Regionu Pošembeří v lednu tohoto roku.

Z přiznaných finančních prostředků byl pořízen traktor Honda HF 2417 K3 HTE, který bude používán na udržování hřiště.

Velké poděkování patří všem, kteří se přičinili ať již na projektu nebo na pracích spojených s úpravou hřiště.


Další akce

Nejsou definovány žádné akce